Виховна робота

Поділитися сторінкою:

Виховна система НВК «Міцва – 613» – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. В НВК відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого креативного мислення, почуття відповідальності та приналежності до єврейського народу.

На сьогоднішній день в НВК склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, єдності школи та громади, сприяє формуванню в учнів та вихованців національної самоідентифікації, навичок самоосвіти, забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.
Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.

Головною метою виховного процесу в НВК «Міцва – 613» є виховання самодостатньої особистості, розвиток її нахилів, здібностей, інтересів, враховуючи потреби, соціальний досвід, характер конкретної дитини.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

 • Виховання громадянської свідомості, формування активної життєвої позиції.
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.
 • Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Національно-патріотичне виховання, формування національної самоідентифікації та самосвідомості
 • Моральне виховання.
 • Родинне виховання.
 • Художньо-естетичне виховання.
 • Розвиток творчих здібностей учнів.

Система виховної роботи школи забезпечує:

 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • співпраця з єврейською громадою міста та єврейскими міжнародними організаціями;
 • постійний зв’язок поколінь;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • гуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • організація профілактичної роботи серед школярів з питань ЗСЖ, правової освіти тощо.

Особливістю виховної роботи НВК є проведення не тільки загальнодержавних та шкільних традиційних свят, а й національних єврейських. В цьому процесі приймають участь абсолютно всі учні і вихованці закладу, а також педагоги, батьки та громада.

Ще однією особливістю виховної роботи в НВК є діяльність підліткового клубу «Кадіма», де учні мають можливість розвивати свої лідерські якості, свій творчий потенціал. Підлітки самостійно планують свою діяльність, проводять заняття, працюють над різноманітними проектами.

Популярністю серед учнів користується новостворене шкільне радіо.
Традиційними є шкільні тижні безпеки дорожнього руху, тиждень англійської мови, різнокольоровий тиждень.

Вже традиційними стали художні авторські виставки, де діти мають можливість показати всій шкільній спільноті свої художні здібності.
Частиною виховного процесу є спільні з єврейською громадою заходи, де активно реалізується принцип «міжпоколінського зв»язку» та формується національна самоідентифікація дітей.

Класні керівники всіляко урізноманітнюють позашкільне життя учнів шляхом організації класних годин, бесід, екскурсій, перегляду кінофільмів, відвідування театрів, подорожей.

Новини та події

Меню